Design, udvikling og produktion af NNITs årsrapport

DATO: 28.01.22

Design og produktion af NNIT´s 2021 årsrapport, udvikling og design af NNIT´s forretningsmodel og opfyldelse af nye ESEF rapporteringskrav.

UDFORDRING

Årsrapporten er en af de primære kommunikationsplatforme for NNIT´s værdier, strategier, sociale ansvarlighed og finansielle resultater til sine stakeholders: aktionærer, investorer, pressen, bestyrelsen, ledelsen, nuværende og kommende medarbejdere. Hvert år skal rapporten fornyes og forbedres og give et mere tydeligt, appellerende og transparent billede af virksomheden NNIT. I 2021 var der et særligt ønske om nytænkning og visualisereing af forretningsmodellen samt et lovkrav om at rapportere ind efter de nye ESEF krav. ESEF står for ’The European Single Electronic Format’, og er det elektroniske rapporteringsformat, hvori udstedere på EU-regulerede markeder skal udarbejde deres årlige finansielle rapporter fra 1. januar 2020.       

LØSNING

Det grafiske design blev videreudviklet med et nyt kreativt koncept, der skabte associationer til digitale strømninger og netværk. Nye farver, grafikker, ikoner og typografianvendelse er ligeledes implementeret. Forretningsmodellen blev udviklet og designet som en input-output model med NNIT´s nye definition af kerneydelsen ”We bring digital transformation to life”. Den endelige rapport blev konverteret til xHTML, og talmaterialet blev opmærket i iXBRL formatet. Således opfylder rapporten ESEF kravet til rapportering for børsnoterede selskaber i Europa.     

RESULTAT

Årsrapporten er positivt modtaget blandt NNIT´s interne stakeholdere (bestyrelse, ledelse, øvrige interne modtagere). Den nye visualisering af forretningsmodellen giver et let-afkodeligt billede af NNIT´s værdiskabelse overfor kunder, samfund, medarbejdere og aktionærer. Samtidig lever rapporten fuldt ud op til ESEF rapporteringskrav.

Kunden siger

”Design, udvikling og produktionen af vores årsrapport stiller store krav til bureauet. Rådgivning om og kendskab til finansiel kommunikation er afgørende for os. Bureauet skal også kunne levere et teknisk set-up, der tilbyder sikkerhed og fleksibilitet. Evnen til at præsentere nye, friske designideer og et dedikeret hold med et indgående kendskab til vores behov som kunde er afgørende for vores valg af Mindshare”. Kasper Ortvald Larsen, NNIT

Er du nysgerrig på at høre mere? Eller har du spørgsmål? Så er du meget velkommen til, at henvende dig til vores Mindshare team!

ADRESSE
Mindshare

Mindshare, Lighthouse

Holmbladsgade 133

2300 København S

Denmark

Telefon

+45 70 22 75 25

E-mail

Henrik Kraglund, Chief Client Officer

henrik.kraglund@mindshareworld.com

COPYRIGHT

 

 

Pin It on Pinterest

Del denne case