Brandingkampagne gav flere ansøgere til ingeniørstudierne

DATO: 2019

UDFORDRING

Siden 2014 har Engineer the Future kæmpet for at få flere unge mennesker ind på ingeniørstudierne. Med en betydelig mangel på ingeniører på det danske arbejdsmarked og analyser, der viser, at manglen fortsat vil vokse, var det en vigtig udfordring at tage op. 

Den generelle opfattelse af ingeniørfaget viste sig at være for snæver. Spørger man danskerne, associerer de i for høj grad ingeniørfaget med stereotype opfattelser af bl.a. byggepladser, hjelme, broer og svær matematik. Udfordringen lå i at gøre op med denne opfattelse og på den måde få flere unges øjne op for bredden og mulighederne i ingeniørstudierne.

LØSNING

For at få flere unge til at vælge ingeniørstudiet skulle opfattelsen af ingeniørfaget i hele den danske befolkning ændres. På den baggrund blev en stor brandingkampagne lanceret i 2014, hvor Engineer the Future var til stede i både TV, biografer og outdoor udviklet af Bocca. Den brede indsats var i især målrettet de unge, som stod og skulle vælge studie, og sekundært resten af befolkningen. Sidenhen er både forældre og undervisere kommet til som delmålgrupper.

Indsatsen fortsatte på tværs af mange mediegrupper med et målrettet spor til de unge som primær målgruppe. Kampagnen var bygget op om en lang række fortællinger fra rollemodeller, som alle delte deres personlige historie i øjenhøjde med målgruppen. De personlige fortællinger gjorde op med den snævre opfattelse af ingeniørfaget og ingeniører og inspirerede flere unge til at vælge samme vej.

RESULTAT

På baggrund af en lang og målrettet indsats lykkedes det at få 32% flere ansøgere til ingeniørstudierne i perioden 2014-2018. Selve optaget på ingeniørstudierne steg ligeledes med 26% i den givne periode. Til sammenligning var både antallet af ansøgninger og optag på de videregående uddannelser stort set uændret i samme periode. Omregnes dette tal til individer, har vi formået at få 3.500 flere unge mennesker ind på ingeniørstudierne fra 2014-2018.

Er du nysgerrig på at høre mere? Eller har du spørgsmål? Så er du meget velkommen til, at henvende dig til vores Mindshare team!

ADRESSE
Mindshare

Mindshare, Lighthouse

Holmbladsgade 133

2300 København S

Denmark

Telefon

+45 70 22 75 25

E-mail

Henrik Kraglund, Chief Client Officer

henrik.kraglund@mindshareworld.com

COPYRIGHT

 

 

Pin It on Pinterest

Del denne case