Mazda car configurator

 

 

UDFORDRING

Marketingsansvarlige i alle brancher har ét fælles mål: Dokumentation af at marketingindsatsen har genereret meromsætning. Med andre ord; at demonstrere at de givne medieaktiviteter har motiveret brugere til at tage konkrete handlinger. 

Mazda ønskede at belyse effekten af display annoncering samt specifikt, hvilke hjemmesider samt display formater der performede stærkest ved en given kampagne, hvor ambitionen var at skabe interaktioner med annoncørens car configurator.

  

LØSNING

Incremental lift-analyse blev udarbejdet for kampagneperioden med afsæt i impressions og view-tags. Analysen dokumenterede det løft, som marketingsindsatsen medførte udover et givent base-level, dvs. et opløft, som ikke ville have fundet sted uden den pågældende aktivitet. View-tags medfører muligheden for at tracke konverteringer, der finder sted på hjemmesiden efter, at en bruger er eksponeret men ikke nødvendigvis har klikket på annoncen.

Konverteringsopløftet mellem personer som var eksponeret for viewable impressions blev sammenlignet med personer, der blev eksponeret for non-viewable impressions, hvorved uplift i konverteringsraten blev identificeret for kampagnen. Analysen belyste således, hvilke hjemmesider og ikke mindst formater der mest effektivt medførte interaktion med Mazda’s car configurator.

RESULTAT

Konklusionerne var som følger:

Hjemmesider: 

Fasthold og øg investeringerne i hjemmesider med højere inkrementel effekt og reducer for hjemmesider med lavere effekt. Konkret skal kontekstuelle hjemmesider i højere grad prioriteres vs. nyhedssites, da performance-forskel var index 156. Ved at implementere learnings er der fremadrettet således mulighed for et markant performance-uplift eller en decideret besparelse ved at investere langt mere effektivt.

Formater: 

Til trods for højere pris var konklusionen, at større formater skal prioriteres grundet markant højere effekt ift. standardformater (index 144).

Kvalitativ indsigt om mediernes rolle:

Herudover blev en kvalitativ indsigt belyst, hvad angår ambition om at generere flere interaktioner med car configurator: Nyhedsmedier har en overvægt i at starte konverterende stier, mens især affinitets-sites opsamler en stor del af tilskrivningen til sidst i rejsen

Mediemixet skal derfor afspejle en balance i både at være til stede i første og afsluttende del af ‘Car Configurator’ rejsen.

Er du nysgerrig på at høre mere? Eller har du spørgsmål? Så er du meget velkommen til, at henvende dig til vores Mindshare team!

ADRESSE
Mindshare

Mindshare, Lighthouse

Holmbladsgade 133

2300 København S

Denmark

Telefon

+45 70 22 75 25

E-mail

Henrik Kraglund, Chief Client Officer

henrik.kraglund@mindshareworld.com

COPYRIGHT

 

 

Pin It on Pinterest

Del denne case