Indsigtsstudie og workshop kickstarter privatleasingsstrategi 

 

UDFORDRING

På få år har flere og flere danskere fået øjnene op for privatleasing, og i 2021 vælger mere end hver femte bilkunde på det private marked at lease deres bil. Mens en håndfuld af konkurrenterne er gået målrettet ind i privatleasing og sidder på størstedelen af privatleasingerne i Danmark, har Ford været mere afventende i forhold til at lægge en klar strategi og udvikle et koncept, der imødekommer forbrugernes reelle behov.

En væsentlig udfordring var mangelfuld indsigt i, hvordan privatleaserenes motiver og forventninger ser ud, samt hvordan deres beslutningsproces udspiller sig. Desuden var Ford udfordret af, at udviklingen af et stærkere privatleasingkoncept kræver tæt samarbejde med en ekstern finansieringspartner samt involvering og onboarding af forhandlerne.

Mindshare designede et omfattende indsigtsstudie som kernen i projektet understøttet af en proces, der involverede alle tre parter i at udvikle og committe sig til de løsninger, der skal til for at styrke Fords position på privatleasing.

LØSNING

Et omfattende indsigtsstudie i privatleasingmarkedet, som bestod af en kombination af metoder og perspektiver, gjorde det muligt at afdække privatleaserenes motiver, behov og oplevelser undervejs i beslutningsprocessen. Studiet var baseret på desk research, konkurrentanalyse, kvantitativ markedsundersøgelse samt kvalitative dybdeinterviews med nuværende privatleasere og Ford sælgere.

Vi identificerede, hvad der bliver afgørende undervejs i privatleaserenes beslutningsproces i forhold til at træffe det endelige valg samt oplevede barrierer for at vælge Ford. Herunder hvordan privatleasing vælges til ud fra et ønske om tryghed, fleksibilitet og nemhed førend økonomiske fordele, samt hvordan kompromiset mellem bilen, prisen og leveringstiden udspiller sig. Det gjorde os i stand til at identificere potentialer og relevante fokusområder for Ford, som det var afgørende at adressere for at få succes med privatleasing.

Med afsæt i indsigtsstudiet faciliterede vi en heldagsworkshop, der bragte alle relevante stakeholders fra Ford, finansieringspartneren og Forhandlerforeningen sammen og gav dem et solidt fælles udgangspunkt af viden om forbrugernes virkelighed og Fords udfordringer. Vi faciliterede dem gennem refleksioner og øvelser, som effektivt lod dem udvikle de første skitser på relevante løsninger i fællesskab. Efter workshoppen definerede vi i samarbejde med Ford en procesplan til at videreudvikle og implementere de prioriterede løsninger.

RESULTAT

Med projektet fik Fords ledelse et solidt vidensgrundlag om en relativt uudforsket del af markedet, hvilket først og fremmest har betydet, at diskussioner og beslutninger i forhold til Fords privatleasingstrategi beror på dokumenteret viden fra forbrugernes perspektiv fremfor gisninger og enkelthistorier. Det har gjort en vigtig forskel i forhold til at foretage de nødvendige strategiske valg og fravalg for at udvikle det rigtige privatleasingprodukt samt modet til at gå all in på privatleasingmarkedet.

Projektet har desuden været en vigtig kickstarter af samarbejdet mellem Ford, finansieringspartneren og Forhandlerforeningen i forhold til at gå sammen om at udvikle og implementere en række nye løsninger. På workshoppen lykkedes vi med at skabe begejstring, commitment og forening mellem parterne i forhold til det videre sprintforløb, som vi nu faciliterer dem igennem.

Er du nysgerrig på at høre mere? Eller har du spørgsmål? Så er du meget velkommen til, at henvende dig til vores Mindshare team!

ADRESSE
Mindshare

Mindshare, Lighthouse

Holmbladsgade 133

2300 København S

Denmark

Telefon

+45 70 22 75 25

E-mail

Henrik Kraglund, Chief Client Officer

henrik.kraglund@mindshareworld.com

COPYRIGHT

 

 

Pin It on Pinterest

Del denne case